18 feb

Lyme is vergaarbak

(Eerste titel was ‘Chronische lyme bestaat niet’)

17/01/2015 om 06:01 door Maxie Eckert (http://www.standaard.be/auteur/maxieeckert)

2015-02-06 13_29_02-20150117 Lyme is vergaarbak (titel eerst 'Chronische lyme bestaat niet') prentje

Via een beet van een besmette teek, kunnen mensen geïnfecteerd geraken en zo de ziekte van Lyme ontwikkelen.

Infectiologen zien almaar vaker patiënten die zeggen dat ze ‘chronische lyme’ zouden hebben en er al vaak maandenlang voor behandeld zijn met antibiotica. Volgens heel wat artsen, en zeker de artsen uit de universitaire instellingen, bestaat ‘chronische lyme’ evenwel helemaal niet en houdt de langdurige behandeling met antibiotica ernstige risico’s in. Dat staat in de weekendkrant van De Standaard.

Of ‘chronische lyme’ wel bestaat, daarover woedt er wereldwijd een controverse. De ‘believers’ en ‘nonbelievers’ ruziën over een vorm van lyme die jaren zou aanslepen en die achter allerlei algemene klachten zou schuilen die moeilijk thuis te brengen zijn.

In eigen land zien artsen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en van de twee grootste academische ziekenhuizen, het UZ Leuven en het UZ Gent, ‘chronische lyme’ als een passepartout voor vage, moeilijk verklaarbare symptomen. ‘Het neemt mythische proporties aan’, zegt Michiel Costers, coördinator van de Belgische antibioticacommissie binnen de FOD Volksgezondheid. ‘Er is een sterke lobby rond lyme die vanuit Amerika komt overgewaaid.’
Een werkgroep binnen de FOD heeft zopas op basis van de wetenschappelijke literatuur een document opgesteld rond de diagnose en behandeling van lyme. De experts, waaronder infectiologen, microbiologen en huisartsen, waarschuwen in het document voor een langdurige of herhaalde behandeling met antibiotica. Er is geen enkel bewijs dat het zou helpen en het zou de patiënt nodeloos blootstellen aan risico’s, klinkt het.
‘Langdurige kuren kunnen tot leveren nierschade leiden, en de resistentie van bacteriën in de hand werken’, zegt Erica Sermijn van het UZ Gent en bestuurslid is van de Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie. ‘De patiënten worden misleid door verhalen en bijhorende behandelingen die hen zogezegd kunnen helpen.’
Een van die artsen die wel de diagnose ‘chronische lyme’ stelt en verdedigt, is Kenny De Meirleir. In zijn praktijk in NederoverHeembeek behandelt hij patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en‘chronische lyme’. ‘Soms moeten we patiënten langdurig behandelen met antibiotica, ja. Dat heeft er alles mee te maken dat de bacterie na zoveel jaren sterk verspreid is in het lichaam.’

Please follow and like us: